دستگاه جوش لوله پلی اتیلن دستی

  • SHY200 Manual Operation Hdpe Pipe Welding Machine

    عملکرد دستی SHY200 دستگاه جوش لوله Hdpe

    دستگاه جوش لوله دستی محدوده جوش معمولاً از DN50mm تا DN160mm یا DN63mm تا DN200mm است.اگر لوله با قطر بزرگ تر کنترل سخت با عملیات دستی.یکی دیگر از دستگاه های جوش لوله HDPE دستی اپراتور با تجربه خوب را درخواست می کند، که باعث می شود بیشتر کارها با تجربه باشند.